Texto lírico

O texto lírico apresenta-se por conjuntos de versos (estrófes). Neste tipo de texto evidencia-se a musicalidade e o ritmo.